Čuvar osigurača/izolator osigurača

  • CGF-5C Malleable Iron Suspension Clamp For Electric Power Accessories

    CGF-5C Stezna ovjesna stezaljka od kovanog željeza za pribor za električnu energiju

    Električni priključci metalni su pribor koji povezuje i kombinira različite uređaje u elektroenergetskom sustavu te ima ulogu u prijenosu mehaničkog opterećenja, električnog opterećenja i neke zaštite.
  • Fuse Cut-out Bushing Insulator

    Izolator izolacije čahure s osiguračem

    Čahura mora biti projektirana tako da izdrži jakost električnog polja proizvedenu u izolaciji, ako je prisutan bilo koji uzemljeni materijal. S povećanjem jakosti električnog polja, unutar izolacije se mogu razviti putovi curenja. Ako energija puta curenja nadmaši dielektričnu čvrstoću izolacije, može probiti izolaciju i dopustiti električnoj energiji da se provede do najbližeg uzemljenog materijala uzrokujući gorenje i stvaranje luka.