Izolatori kalema

  • Spool Insulators

    Izolatori kalema

    Izolator koji se koristi u distribucijskim mrežama koji radi s niskim naponom poznat je kao izolator okova. Ovaj izolator poznat je i kao izolator kalema. Ovi izolatori mogu se raditi u dva položaja, poput vodoravnog ili okomitog. Trenutačno se upotreba ovog izolatora smanjila zbog podzemnog kabela koji se koristi u distribucijske svrhe.